Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie