Pracownicy administracji:

 1. Magdalena Zając - dyr. OWDiR

 2. Paulina Staszewska- Biernat

 3. Beata Staszewska

 4. Ewa Matuszak

Pracownicy obsługi:

 1. Dorota Tamborska

 2. Anna Aleksanderczyk

 3. Iwona Radziejewska

 4. Anna Nowak

 5. Robert Helwing

Pracownicy pionu pedagogicznego:

 1. Mariusz Głowacki

 2. Iwona Jakubowska

 3. Daria Koska

 4. Ewa Kruszyńska

 5. Łucja Łukasik

 6. Monika Mazurowska

 7. Jerzy Mojżeszewicz

 8. Anna Stanisławska

 9. Marzena Jackowska

 10. Andrzej Szablikowski

 11. Łukasz Tokarski

 12. Anna Cieślak

 13. Renata Jakubowska

 14. Agnieszka Kaźmierska

 15. Daria Matuszak

Specjaliści:

Psycholog: Joanna Nowicka

Pedagog: 1. Justyna Wasielewska

                    2. Agata Ejchorszt- Topolska

Pracownik socjalny: 1. Magdalena Gąszczyk

                                        2. Natalia Iskrzycka

Logopeda: 1. Justyna Wasielewska

Socjoterapeuta: 1. Tadeusz Kiciński

Terapeuta zajęć rehabilitacyjno-ruchowych : 1. Michał Żakowski