Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny
w Kołaczkowie
Plac Reymonta 5
62-306 Kołaczkowo
tel. (0-61) 4385 - 347
owdir_1@o2.pl