1. Rozporządzenie w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych

2. Regulamin organizacyjny OWDiR

3. Statut Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie